Zainstaluj Adobe Flash (min. wersja 6)

Lokalizacja


Hotel, Restauracja i Stacja Paliw KANDEFER w Besku znajdują się przy trasie w kierunku Sanoka, Leska, Ustrzyk Górnych i Przemyśla. Jest to droga krajowa nr 28 prowadząca w Bieszczady i do przejść granicznych z Ukrainą w Krościenku, ze Słowacją w Radoszycach.

Besko leży w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich, pomiędzy Krosnem a Sanokiem, na wysokości 278 - 420m.

Blisko stąd zarówno w beskidzkie góry (pasmo Bukowicy, Cergowej, Kamienia), jak też w urokliwe zakątki pogórzańskie (drewniane unikatowe kościoły w Haczowie i Bliznem).

W Besku bierze początek zielony szlak turystyczny prowadzący przez Puławy, Bukowicę, polsko-słowackie pasmo graniczne do Komańczy w Bieszczadach. Przez gminę przebiegają także szlaki rowerowe.

Stacja Paliw KANDEFER
38-524 Besko
ul. Bieszczadzka 35
woj. podkarpackie

tel.: 0 13 467 30 64
e-mail: stacja@kandefer.com.pl


© kandefer.com.pl 2007 | realizacja: kreatio.pl